Website Builder

Samen processen verbeteren leidt tot een hoger operationele efficiency

Effectief herstructureren van bedrijfsprocessen doe je samen.

Digitale transformatie -DT-

Bedrijfsprocessen -BPR-

Cyber Security -CS-

Support & Overleg


Strategie voor Digitale Transformatie


Het koppelen van mens en techniek is geen sinecure. Slechts een derde van organisaties blijkt te gaan voor een bijna 100% digitale transformatie. Immers niet alles is te automatiseren en dan kan het een mode-woord betekenen.


Zijn er doelstellingen voor digitale transformatie?


Met de tijd meegaan is equivalent aan verandering. Transformatie is een keuze waar organisaties en ook haar mederwerkers klaar voor moeten zijn, en de gewenste techniek zo buigbaar dat een ieder daarvan profiteert. 
Wij trachten uw mensen op een prikkelende manier te motiveren dat veranderingen positieve effecten hebben op de organisatie. 


Digitale transformatie verandert fundamenteel hoe organisaties denken en doen met technologie en strategie.

Ofschoon vele organisaties nog steeds worden gerund op basis van Excel spreadsheets en e-mail, is het wijselijk schaalbaar te denken op het gebied van marketing, verkoop en klantenservice. 


Business Proces Reengineering


In een wereld die snel verandert, waar kosten vaak stijgen en leveranciers ineens stoppen, kunnen organisaties last krijgen van ongunstige industriële omstandigheden. 


Ook niet-commerciële organisaties kampen met kortere lijnen, meer regelgeving, privacy en beveiliging, waarbij verwachtingen moeten worden bijgesteld. Door het in kaart brengen van diverse partijen, de belangen en de formule van de organisatie, kan snel duidelijk worden hoe dit kan worden getransformeerd.


Een reorganisatie is vaak het gevolg, wanneer de conjunctuur verandert en er door tijdsdruk of anderszins vergeten wordt tijdig bij te sturen. BPR is een discipline om radicale verbeteringen in bedrijfsprocessen en organisatiekosten door te voeren, op basis van diverse analyses. Een gedegen analyse kost tijd, maar wordt snel weer terugverdiend.


Wij helpen organisaties bij het heroverwegen van hun werkmethoden en processen, bijvoorbeeld door het elimineren van knelpunten, of efficiënter samenwerken, met als doel een hogere productiviteit en kostenoptimalisatie.


Cyber Security


Cyberbeveiliging is een proces dat is ontworpen om netwerken en apparaten te beschermen tegen externe bedreigingen.
Het gaat over mensen en het begrip hoe cyberbedreigingen uw organisatie kunnen beïnvloeden.


Een externe beveiligingsrisico analyse kan u diepgaand inzicht geven in uw huidige cyberbeveiliging. 

Wij kunnen helpen met een audit voor een heldere cyberbeveiligingsdreiging, door middel van een identificatie van uw IT-omgeving en zien hoe er met data wordt omgegaan binnen uw organisatie. Maar tevens ook met het begrip dat beveiligen beter is dan niets doen, of denken dat de organisatie niet zal bloeden omdat er een ander verantwoordelijk voor is.


Wij bieden een draagvlak van voorgestelde beveiligingen en kunnen tevens een plan van aanpak produceren om uw vertrouwelijke informatie te beschermen, de productiviteit van uw werknemers te behouden en het vertrouwen van uw klanten in producten en diensten te vergroten.


Neem contact op of stuur ons een ticket.

Goed om te weten:

OFC helpt mee met een audit en kijkt naar de wijze van een transformatie. OFC kan meehelpen kiezen voor de fysieke oplossing, de implementatie, het ontwerp, de planning en de uitvoering, welke cruciaal zijn voor het behalen van de gewenste doelen. OFC heeft vanuit de integriteitsbehoefte geen economische binding met een leveranciers zulks, maar kan meehelpen de juiste voor uw organisatie te selecteren.