Website Generator

Proactief Support & Overleg

Als management consultants zijn we gewend snel te werken en problemen actief aan te pakken, prestaties te verbeteren of andere specifieke uitdagingen aan te gaan.

Wanneer er een uitdaging op til staat, of er dient zich een een mogelijkheid aan welke u direct wilt aangrijpen, dan is een summier bericht voldoende om samen direct aan de slag te gaan.
Bij ons, is direct ook echt direct aanpakken.

OFC

Informatie verstrekken

- FIY - 

Vaak is informatie alles wat u wilt. Maar de benodigde informatie die u wilt, wijkt vaak af van wat de adviseur wordt gevraagd. Vele advies organisaties hebben routinematig al  - met enig model - een oplossing bedacht vóórdat de reikwijdte goed is gedefinieerd. Voorkom zo'n uitgangspunt.

Problemen oplossen

- Feedback -

Het zoeken naar een juiste oplossing is geen sinecure. De eerste taak van ons is het juist definiëren van de opdracht, daarbij denken we veelal net out of the box. 

Wij gebruiken daarmee diverse referentiekaders waarmee de onderliggende uitdaging ten tafel komt.

Effectieve diagnose

-  Verandertrajecten -

Een competente diagnose vereist meer dan een onderzoek van de externe omgeving, de technologie en economie van het bedrijf en het gedrag betrokken leden van de organisatie.

Acties aanbevelen

- Flexibiliteit en bedrijfsefficiëntie -

De vormgeving van de rapportage van organisaties behelst veel aandacht zodat de informatie en analyse helder wordt weergegeven, en de aanbevelingen overtuigend aansluiten bij de diagnose waarop deze zijn gebaseerd.

Wijzigingen doorvoeren

To be or not to be

In de advieswereld is veel discussie of een adviseur moet helpen met de implementatie van een gekozen oplossing. Een ieder weet dat de positie van een opdrachtgever iedere vorm van belangenverstrengeling dient te vermijden.

Resultaten en effectiviteit

Beperk jezelf niet tot slechts één oplossing

Organisaties zijn tegenwoordig een smeltpunt vaak gebaseerd op software gebaseerde systemen. De beperkingen van de software hebben direct invloed op de organisatie. Een aanpassing van mensen en middelen is op zich al geen sinecure. Bekijk welke mix aanpassingen kunnen worden doorgevoerd voor een optimaal resultaat in de toekomst.

Houd uw team betrokken om de transformatie door te maken en uit te voeren. Kijk breed naar de vraag van uw klanten en wees bereid om een aantal van de verouderde tools en systemen los te laten, om de moderne te kunnen omarmen..